Arrow
Main Image
Side Image

17. mai er vi så glade i..

Hvem hadde vel trodd i fjor på denne tiden at vi skulle gå en ny nasjonaldag i møte uten muligheter for barnetog, iskioskkøer og potetløp i skolegårder?

Av og til er det nok godt vi ikke vet hva som ligger foran oss når vi etter beste evne er med i dugnaden og slåss mot en global pandemi.

 

For noen uker siden inviterte DKFU til et nettbasert møte med alle kommunens FAU-ledere hvor vi hadde idèmyldring over hva som kunne la seg gjennomføre på 17.mai. Alle innspill ble behørig notert ned og oversendt kommunen slik at det kunne behandles i formannskapet.

Ingen arrangementer tillates i år heller, skolene oppfordres derfor til markering av nasjonaldagen i skoletiden der det kan feires kohortvis.

 

Neste år håper vi å se det gode gamle barnetoget marsjere ut fra Marienlyst etter kanonskudd og Ja, vi elsker 17. mai kl 10:00.

Tenk at vi da har hele tre trinn som går sitt aller første tog.

 

Gratulerer med dagen!

Side Image

Hensynet til barnets beste!

FAUene ved Gulskogen kommunedel er initiataker til paneldebatt med politikerne som arrangeres av DT i kveld.

- Vi vil ikke ha togparkering på Sundland. Heller ikke at problemet skal flyttes til andre boområder i sentrum. Nå må Bane Nor komme med en løsning som ivaretar hensynet til innbyggere i Drammen, og særlig barn og unge forøvrig - og ikke at økonomien skal være avgjørende for hvor togene skal parkeres, sier Knut Arne Marcussen på vegne av arbeidsgruppe for FAUene i Gulskogen kommunedel.

Følg med på direkte sending av debatten kl. 18.00
Les mer
Side Image

Midlertidig tekniske problemer!

30. september 2020

På tirsdag, fikk vi melding fra en av våre brukere at det har oppstått tekniske problemer med å laste ned vedlegg på noen av våre sider. Problemet ser ut til og være vedvarende. Leverandøren jobber med å rette feilen så rask som mulig. Vi beklager ulemper dette medfører.

Om du vil få tilsendt et dokument fra en av våre sider, vennligst ta kontakt med oss på epost: post@dkfu.no. 

 
Side Image

Kors på halsen: Barnas Koronavettregler

18. september 2020

Røde kors, Kors på halsen har utarbeidet noen flotte koronavettregler. Kors på halsen er et samtaletilbud for barn og ungdommer.

Vi anbefaler FAU å bestille materiell fra Røde kors til intern distribusjon på egen skole. Om FAU ønsker å laste ned og skrive ut plakatene, følg lenke til nettstedet Kors på halsen.
Side Image

Innkalling til styremøte i DKFU

14. september 2020

Styret i DKFU innkalles til møte mandag 21. september kl. 18.00.

Møte skal avholdes på DKFUs kontor: Nedre Eikervei 37A, 3045 Drammen. 
Aktivitetskalender i DKFU
Side Image

Samarbeidsmøte med mobbeombudet i Viken

11. september 2020

I dag var DKFU invitert til et samarbeidsmøte i Oslo med Elev, lærling og mobbeombudet i Viken Fylkeskommune: Leder, Bodil Houg, Andreas Nilsson og Anette Wessel. Leder, Vanessa Svebakk og styremedlem, Anette Burud Fjeldheim deltok på møtet på vegne av DKFU. Tema for møte var hvordan FAU/foreldre kan bidra positivt til å skape et godt og trygt skolemiljø for alle elever på den enkelte skole.

Vi takker Bodil, Andreas og Anette for et hyggelig møte og positiv dialog. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med mobbeombudet og videreutvikling av samarbeidet med DKFU.
Side Image

Norges mest aktive KFU trues med nedleggelse

09. september 2020

I dag vedtok posisjonspartiene i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune å ikke inngå Partnerskapsavtale med DKFU.

- Dette er ikke bare kortsiktig tenkt men får også følger på lengere sikt. I nesten 18 år har DKFU vært en organisasjon som har representert foreldrenes fellesinteresser i skolesaker i Drammen kommune. At vi nå som ideell organisasjon risikerer nedleggelse oppleves som utrolig trist. Nok engang blir elevene ofret for kommunens økonomiske krisesituasjon særlig når direktører og politisk ledelse lønn ikke er solidarisk i forhold til hva rådmannen mener vi har råd til, sier leder Vanessa Svebakk
Les mer
Side Image

DKFU Kick-off konferanse for FAU

17. august 2020

Det er knapt tre uker før DKFU Kick-off konferanse skal avholdes 05-06. september på Scandic Ambassadeur Hotell. FAU ved grunnskolene i Drammen kommune inviteres til å delta med to representanter. Tema for årets konferanse er: Retten til et godt og trygt skolemiljø. Vi kan avsløre at mangeårige politi-veteran og foredragsholder, Arne Guddal kommer til oss.

Vi gleder oss til å ta imot Arne på vår konferanse!
Les mer
Side Image

God skolestart

17. august 2020

Vi ønsker alle store og små i Drammensskolen en riktig god skolestart.

Hilsen styret i Drammen Kommunale Foreldreutvalg.

Les mer
Side Image

DKFU har levert høringssvar på vegne av FAUene i Norge

30. juni 2020

I dag har DKFU ved leder Vanessa Svebakk levert høringsuttalelse til høringssak om ny opplæringslov på vegne av både KFU-nettverket og DKFU. Vanessa er både initiativtaker og pådriver for mobilisering, koordinering og utarbeidelse av høringsuttalelsene.

Det er med stolthet at DKFU ved leder, har i samarbeid med Kommunale Foreldreutvalg (KFU) Nettverk i Norge og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mobilisert den største demonstrasjon mot nedleggelse av dagens lovfestede råd og utvalg i Norges historie, siden FAU ble lovestet i 1969.
Les mer
Side Image

DKFU deler ut kr. 30.000 til FAUene i kommunedelene!

18. april 2020

På DKFU hjem-skole konferansen den 02. mars, orienterte leder om endring av DKFU tilskuddsordning for FAUene. Det ble besluttet av styret den 03. februar at kr. 30.000 skal fordeles FAUene i kommunedelene for å stimulere til økt aktivitet mellom FAUene. Et godt samarbeid mellom FAUene styrker både kommunedelen, men også det FAU gjør lokalt.

Det er derfor gledelig at DKFU deler ut kr. 3.000 til FAUene i hver kommunedel. Vi ønsker ikke å gjøre det for komplisert å få tilskuddsmidlene fra DKFU. Den eneste forutsetning styret har, er at FAUene innenfor kommunedelen tilrettelegger for et felles samarbeidsmøte/aktivitet som involverer alle i FAU. Hvordan samarbeidsmøtet organiseres, bestemmer FAUene i fellesskap.
Les mer
Side Image

Ny opplæringslov forelår å fjerne FAU

09. mars 2020

I dag inviterte DKFU, KFUene i Viken og Oslo til et samarbeidsmøte på Kompetansesenter i Drammen om forslaget til ny opplæringslov. Målet med møtet var å veksle erfaring om KFU-arbeidet, men også å diskutere Opplæringslovutvalgets forslag til ny opplæringslov.

Senior rådgiver i FUG, Kjersti Falck deltok også på møtet sammen med DKFU leder, Vanessa Svebakk og kasserer, Marietou Seyé i tillegg til FAU representant ved Galterud skole, Jørn Eriksen og FAU leder ved Gulskogen skole, Jeanette Storlien Stenmark.
Side Image

Innspillskonferanse: Et godt skolemiljø i Viken

05. mars 2020

I dag deltok DKFU ved leder, Vanessa Svebakk og kasserer, Marietou Seyé på Viken Fylkeskommune Innspillskonferanse i regi av Elev, lærling og mobbeombudet. Konferansen ble avholdt på Thon Hotel Opera i Oslo, sammen med ca. 120 andre deltagere sammensatt av bl.a elever fra 5. trinn til videregående skoleelever, foreldrerepresentanter fra FUG, FUB og KFU i tillegg til politikere og skoleadministrasjon fra ulike kommuner i Viken. Målet var å komme frem til konkret politisk satsing på et godt skolemiljø i Viken fylkeskommune. 

Presentasjon og oppsummering fra innspillskonferansen sendes til FAU per epost.
Side Image

Hjem-skole konferanse: Vi inviterer til den gode samtalen!

03. februar 2020

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig suksessfaktor for en god skole. Nå at nye Drammen kommune er et faktum, inviterer DKFU til et spennende møte på tvers av alder, yrke, roller og interesser i skolesamfunnet med et felles mål om å gjøre Drammensskolen enda bedre.  

FAUene inviteres til å delta på DKFU årlig hjem-skole konferanse som skal avholdes på Scandic Ambassadeur Hotell den 02. mars 2020 kl. 18.00. Årets tema er: Den gode samtalen.
Les mer
Side Image

Frivillig innsats for fremtidens Drammensskolen

01. januar 2020

Drammen kommune har et stort antall frivillige som deltar i et mangfold av aktiviteter og bidrar med store ressurser til lokalsamfunnet. Frivillighet skaper engasjement og beriker lokalmijøet. DKFU er nok ikke den type organisasjon man tenker først når det gjelder frivillighet men foreldrenes frivillige innsats er nettopp den frivillighet Norge er bygd på.
Les mer
Side Image

Tusen takk til tidligere Drammen kommune!

17. desember 2019

I dag kan styret i DKFU med glede meddele at tidigere Drammen kommune ved utdanningsdirektør, Lillian Eilertsen har bevilget kr. 250.000 til vårt arbeid for inneværende skoleåret 2019-2020. Vi setter stor pris på at kommunen har prioritert det arbeidet DKFU gjør for å skape engasjement for Drammensskolen.

Midlene som DKFU rår over, skal gå uavkortet tilbake til FAUene i form av DKFU tiltak og møtevirksomhet. Hver eneste møte som arrangeres i DKFUs regi er nøye planlagt nettopp for å sette fokus på de temaene som foreldrene mener er viktig.

Vi ser også frem til et godt samarbeid med både skoleadministrasjon og politikere i nye Drammen kommune.
Side Image

Kommunevalg: Debattmøte om nye Drammensskolen!

02. september 2019

For 5. gang, arrangerte DKFU valgkampens eneste offisielle valgkampdebatt om grunnskolen. I dag inviterte DKFU, kandidater fra de ulike politiske politiske partier til å møte DKFU til utspørring og debatt om nye Drammensskolen foran årets kommunevalg.
 

Nesten 24.000 foreldre med grunnskolebarn i Nye Drammen er opptatt av å gi sine barn en best mulig start i livet. På valgdagen bør ingen foreldre være i tvil om hva politikerne vil med den nye Drammensskolen.

 

 

Les mer
Side Image

Gratulerer til Anita Moen Brevik

18. mars 2019

I kveld på DKFU hjem-skole konferanse: Foreldre som ressurs, ble mangeårige DKFU-veteran hedret for hennes innsats for både DKFU og Drammensskolen. I tillegg til at Anita var sekretær i DKFU fra 2004 til 2014, var hun samtidig også mangeårig FAU leder ved Danvik skole og fra 2011, styremedlem i FAU på Marienlyst skole. Anita er første mottaker av DKFU hjem-skole æresdiplom.

Tusen takk Anita for din uvurderlige innsats og inspirerende engasjement for DKFU og Drammensskolen.
Les mer
Side Image

Hold deg oppdatert

Som et ledd i arbeid med å synliggjøre DKFU, har vi fått en ny og spennede nettside. Vi håper at DKFUs ny nettisden vil bidra til å bedre kommunikasjonsflyten mellom DKFU og foreldrene/FAU i Nye Drammensskolen.

Ta kontakt med oss hvis det er noe du savner!
Kontakt oss