Samarbeidspartnere

Bidrar til å styrke DKFU kompetanse

DKFU samarbeider med mange ulike personer og organisasjoner. Kompetansen som foreldre innehar i møte med skolen varierer fra person til person. Den eneste forutsetning for å engasjere seg i FAU- og DKFU arbeid er at man har barn i Drammensskolen. Vi søker ikke etter spesifikk kompetanse, men leter heller nøye etter engasjerte ildsjeler som kan bidra både positivt og konstruktivt til DKFU arbeid.

 

Tusen takk til alle personer og organisasjoner både inn og utenfor Drammen som bidrar til at DKFU kan gi foreldre/FAU i Drammen kommune et godt tjenestetilbud.

 

Noen av våre samarbeidspartnere i 2020:

Del på
Facebook
Linkedin