Hjem-skole

DKFU hedrer usedvanlig positiv innsats for Drammensskolen!

Kjenner du eller FAU noen som bør hedres?

Siden DKFU ble etablert i 2003, har ca. 300 usedvanlige ildsjeler engasjert seg positivt i DKFU. Det er ikke en selvfølge å rekruttere foreldre til et kommunalt foreldreutvalg, og heller ikke at disse opprettholder et positivt og konstruktivt engasjement, hvor deres utrolige innsats bidrar til å inspirere andre ildsjeler i foreldregruppen også til å bidra positivt.

 

I 2019 ønsket styret i DKFU å etablere en hjem-skole pris inspirert av Oslo KFU FAU-prisen. I motsetning til Oslo KFU FAU-pris, deler ikke DKFU ut midler og DKFU hederspris kan tildeles både enkelte foreldre og ansatte i Drammensskolen. Det eneste forutsetning som DKFU har for å motta prisen er at deres utrolige positive innsats er synlig i det systematiske arbeid vedkommende gjør for å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole på den enkelte skole og Drammensskolen forøvrig.

 

 

DKFU Hjem-skole Æresdiplom som ble tildelt Anita Moen Brevik i 2019

 

 

Tidligere mottakere av DKFU Hjem-skole Æresdiplom!

Hedersprisen for 2019 ble tildelt mangeårige sekretær i DKFU, Anita Moen Brevik på DKFU Hjem-skole konferanse den 18. mars 2019. Anita eksemplifiserer de grunnleggende prinsipper i et godt og positivt samarbeid mellom hjem og skole.

 

 

Tusen takk Anita for din utrolige innsats for DKFU og Drammensskolen

Del på
Facebook
Linkedin