Frivillig innsats

Positiv engasjement for fremtidens Drammensskolen

Drammen kommune har et stort antall frivillige som deltar i et mangfold av aktiviteter og bidrar med store ressurser til lokalsamfunnet. Frivillighet skaper engasjement og beriker lokalmijøet. DKFU er nok ikke den type organisasjon man tenker først når det gjelder frivillighet men foreldrenes frivillige innsats i FAU og DKFU er nettopp den frivillighet Norge er bygd på.

Frivillighet er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn!

I september 2015, uttrykte den tidligere kommunale - og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner i sitt forord om viktigheten av frivillighet - Samarbeid mellom frivillige og kommuner:

Den frivillige innsatsen er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn. Tusenvis av engasjerte innbyggere deltar hver dag i foreningsliv og aktiviteter som skaper gleder, samhold og felleskap. Den innsatsen som vi fritt og villig gjør for andre er særlig verdifull. Frivillig innsats for andre og for felleskapet styrker båndene mellom oss, og skaper et varmere og mer inkludere samfunn. Frivillig sektor har spilt en avgjørende rolle i utvikling av vårt velferdssamfunn. Frivillige organisasjoner har alltid gått foran, og de har tatt ansvar der offentlige velferdstilbud manglet. Organisasjonene har nye ideer og av og til bedre løsninger som har forbedret tjenestene. Samarbeidet med frivillig sektor har gitt mer mangfold og bedre kvalitet i velferdstilbudet.

Frivillighet i DKFU

DKFU ble først etablert i Drammen i mai 2003, og er ett av Norges eldste kommunalt foreldreutvalg (DKFU). I motsetning til Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), regulerer ikke norsk lovgivning etablering av et KFU. I likhet med KFUer i mer enn 200 kommuner over hele landet, er DKFU selveiende og styres i henhold til organisasjonens egne vedtekter, og årsmøte er DKFUs øverste myndighet. 

 

DKFU har en unik sammensetning av medlemmer. DKFUs vedtekter fastsetter at DKFUs medlemmer er sammensatt av FAU ved grunnskolene i Drammen. I nesten 18 år, har DKFU vært sammensatt av hundretalls frivillige ildsjeler som har vist et usedvanlig positiv engasjement for elever i Drammensskolen. Det er ikke bare at disse ildsjelene har vært engasjert for sine egne barn, men også for alle elever ved grunnskolene i kommunen.

 

Alle som er aktiv deltagere i frivillig arbeid fortjener skryt, og de uttallige mange foreldre i FAU og DKFU som har engasjert seg de siste nesten 18 årene, fortjener all den skryten vi kan gi. Foreldrenes frivillige innsats i skolen har en større verdi for lokalsamfunnet enn det samfunnet anerkjenner. Foreldre er en fantastisk ressurs som forskere helt i verdenstoppen er klinkende klare på har en avgjørende effekt både på elevenes læring og lokalsamfunn inn og utenfor skolen. Dagens Drammensskolen hadde ikke blitt slik den er i dag uten foreldrenes formidable innsats. 

 

Tusen takk til alle foreldre som bidrar positivt til at våre barn og unge i Drammensskolen skal oppleve at de har voksne som støtter dem både på hjemmebane og på skolen!

 

Del på
Facebook
Linkedin