En av de viktigste saker som DKFU har jobbet med de siste 18 måneder er å få på plass en partnerskapsavtale med Drammen kommune. Vi visste når vi foreslo partnerskapsavtalen for den nye utdanningsdirektøren, da vi møttet henne den 07. mars 2019 at viljen til å satse på DKFU var lik null. Vi hadde ingen forventninger til at vi skulle få et ja. 

Å drive frivillighetsarbeid som en ideell organisasjon som DKFU, innebærer at man må tenke utenfor boksen - være kreativ og kontinuerlig løsningsorientert. Det har vært mildt sagt i overkant av flere hundre ildsjeler som har engasjert seg i DKFU opp gjennom årene - men kun et par håndfulle som har ledet DKFU. Sjeldent har noen klart å drifte DKFU mer effektivt og målrettet enn det gjøres i dag. Hva er oppskriften?

 

Engasjement alene er ikke nok! Heller ikke å være stor i kjeften. Om målet er å få "tatt" noen gjennom DKFU/FAU arbeidet, da bør man finne noe annet å gjøre. Konflikter kan lett blomstre ut av ingenting i en organisasjon som DKFU, som er avhengig av at enkelte ofrer sin fritid, kompetanse og vett for å holde hjulene i gang. Ledere i et KFU er en sjelden art. Fritiden spises opp av at det er kontinuerlig kriser og konflikter som skal løses. De som har lang erfaring med å være ledere, klarer oftere enn de fleste å løse det meste gjennom dialog. 

 

Partnerskapsavtale med Drammen kommune var tenkt å være en måte å løse det som har vært DKFU største utfordring - å opprettholde positivt engasjement blant foreldrene og FAU.  Det har vært flere forsøk gjennom DKFU 18 år lange historie å bidra til å skape engasjement uten at man lyktes. Stort sett hver gang at det har vært en lederskifte i DKFU, er det organisasjonsstruktur det første som skal endres, gjennom en vedteksendring. Problemet ligger i at de vedtektsendringene som blir foreslått, sjeldent har noe sammenheng med organisasjonens struktur. Man skal ikke endre noe for "endringens skyld". 

Det er viktig at enhver organisasjon skal være kontinuerlig i utvikling, men endringer som gjøres skal bidra til organisasjonens formål - visjon og  målsetning. Etter 18 år, var tiden virkelig inne for å utvikle DKFU ett steg videre fra der DKFU har vært - uten reell foreldremedvirkning. Det er naivt å tro at DKFU har noen gang opplevd reelt sett medvirkning - og det støttes av forskning. At DKFU har vært en initativtaker og pådriver for utvikling av Drammensskolen, er det ingen som er tvil om. DKFU solide historikk som bevis på hvor slagkraftig DKFU som organisasjon har vært i Drammen. Men dessverre det var takket være en fremtidsrettet og løsningsorientert Utdanningsdirektør som var en modell for hjem-skole satsing i Norge som satset på DKFU, likeså DKFU satset på han. Siden har vi ikke hatt en utdanningsdirektør som har vært i nærheten av han.

 

Om vi hadde vist da hva vi vet nå, så hadde DKFU sørget for at en partnerskapsavtale hadde kommet på plass, mens vi hadde en utdanningsdirektør som skjønte foreldrenes betydning for utvikling av en god skole i Drammen. Men å gruble over "etterpåklokskap", hjelper sjelden noen. 

Del på
Facebook
Linkedin