Ny i FAU

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU)

Er du ny i FAU eller mangeårige veteran? Denne informasjonside om FAU-arbeidet er for deg.

Hva sier loven?

Det fremgår tydelig i opplæringsloven at FAU skal:

  •  fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
  • Skape godt samhold mellom hjem og skole
  • Legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

 

Opplæringsloven § 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

 

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

 

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

 

Dagens lovfestede råd og utvalg i skolen

 

 

Illustrasjon av lovfestede råd og utvalg i skolen sett i sammenheng med et kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Del på
Facebook
Linkedin
Side Image

Om DKFU

Visste du at Drammen har et kommunalt foreldreutvalg (KFU)?

Siden 2003, har engasjerte ildsjeler jobbet frivillig i en felles organisasjon for grunnskoleforeldre i Drammen. DKFU har tilrettelagt for nesten 300 møteplasser for å inspirere og engasjere FAU slik at foreldrene på den enkelte skole bidrar positivt til å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elevene på skolen.

Hovedformålet til DKFU er å fremme foreldrenes fellesinteresser i alle skolesaker i Drammen kommune.
Les mer
Side Image

Skolemiljøutvalg

Det fremgår i opplæringsloven §11-1 at alle grunnskoler i Norge skal ha et skolemiljøutvalg (SMU), som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen.

Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet.
Les mer