Saker av felles interesse for foreldre i Drammensskolen!

FAU engasjerer for Nærmiljøskole!

FAU ved den enkelte grunnskole engasjerer seg ofte i ulike saker knyttet til skolen og nærmiljøet som angår foreldrenes fellesinteresser. På denne siden, setter DKFU fokus på noen saker som FAU jobber med lokalt for å skape et godt og trygt skolemiljø rundt våre elever.

FAUene ved Gulskogen kommunedel


- Vi trenger ikke et lass med tog i hagen vår, sa FAU leder, Marion Kvellheim ved Rødskog skole til journalist i Drammens Tidende 17. august.

FAU ved Gulskogen og Rødskog skoler har de siste månedene hatt et særlig fokus på Bane Nor saken, hvor Bane Nor planlegger å parkere 25 togsett på Sundland på Gulskogen når togene ikke er i drift. Som initiativtaker til kveldens paneldebatt som arrangeres av Drammens Tidende, skal FAUene møte som publikum for å få svar på de utallige spørsmål som Bane Nor hittil har viket unna, slik det oppleves av foreldrene.

- Kapasiteten på skolen vår er sprengt, og planene til Bane Nor vil ta beslag på naboeiendommen, som vil ha en direkte konsekvens for fremtidig utbygging av Gulskogen skole. Bane Nor saken er ikke bare en lokal sak for oss som bor her på Gulskogen, men angår også alle i Drammen som er opptatt av hvordan byen vår skal utvikles. Vi vil ikke ha togparkering på Sundland. Heller ikke at problemet skal flyttes til andre boområder i sentrum. Nå må Bane Nor komme med en løsning som ivaretar hensynet til innbyggere i Drammen, og særlig barn og unge forøvrig - og ikke at økonomien skal være avgjørende for hvor togene skal parkeres, sier Knut Arne Marcussen på vegne av arbeidsgruppe for FAUene i Gulskogen kommunedel.

Debatten avholdes på Drammensbiblioteket, men det er begrenset med plass. Vi oppfordrer foreldre og andre interesserte til å følge med på direkte sending av debatten kl. 18.00. Mer informasjon  om arrangementet finner du her.

 

 

Engasjerte foreldre på Gulskogen skole 

Del på
Facebook
Linkedin