Ny i FAU

Kjære foreldrekontakt!

Gratulerer som ny tillitsvalgt foreldrekontakt!

Hva gjør jeg nå?

For noen, innebærer jobben som foreldrekontakt lite arbeid, og for andre kanskje mer! Oppgaver du har nå som foreldrekontakt, kan bli interessant, utfordrende og krevende. Det er opp til deg å gjøre opp en formening om hva som er aller viktigst å bruke tiden på og hva du vil gjøre ut av jobben.

 

Hensikten med arbeidet er ikke å lage en fast oppskrift på hvordan du skal gjøre jobben. Meningen er å gi deg kjennskap til hva som ventes av deg, til hvilke regler og bestemmelser som har betydning for ditt arbeid som foreldrekontakt, og å gi deg råd og ideer til hvordan du kan arbeide. Det finnes ikke to skoler eller to klasser som er like!

 

Informasjon som du finner her fokuserer på foreldrenes muligheter til å påvirke skolens innhold gjennom samarbeid på klasse-, trinn-, og skolenivå. DKFU håper at, etter du har lest deg gjennom denne siden, vil se at det ikke er mye arbeid forbundet med vervet som foreldrekontakt, og at du får et positivt inntrykk av å være foreldrekontakt for ditt barns klasse.

 

Alle foreldre er en ressurs!

Et godt samarbeid mellom skole og hjem har stor betydning for den enkelte elevs utvikling i forhold til skoleprestasjoner. Det er viktig å ta tak i de muligheter som ligger i utviklingen av et godt hjem-skole-samarbeid og den betydning alle foreldre har i å gi støtte og hjelp til sine barn og på den måten bidra til motivasjon og læring.

 

Foreldre sitter med ufattelig mye kunnskap og erfaringer, og er en viktig ressurs for egne barns utvikling, både når det gjelder det faglige og sosialt. Foreldre er eksperter på sine barn og en ressurs som vi mener at skolen må ta godt imot! Den kompetansen foreldre innehar er gull verdt og sammen med skolens faglige kompetanse tilrettelegger vi for en god og lærerik skolegang for egne barn samt bidrar til å skape et godt og trivelig læringsmiljø for alle barn ved din skole.

 

Lykke til med FAU-arbeidet!

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Drammen kommunale foreldreutvalg

 

 

Foreldrekontakt

 

Definisjon:

En foreldrekontakt (også kjent som klassekontakt) er en representant for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse. Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), i tillegg til å være kontaktleddet mellom klassen og skolen, spesielt kontaktlæreren.

Del på
Facebook
Linkedin