DKFU Arbeidsinstruks

Daglig administrativ drift i DKFU

Er du spesielt interessert i hvordan DKFU driftes i det daglige? Les hvordan DKFU organiserer vårt arbeid.

Hensikten med arbeidsinstruks:

I DKFU arbeidsinstruks er retningslinjer for arbeidet i DKFU nedtegnet. 

 

Arbeidsinstruksen skal sikre at alle styre-, vara- og utvalgsmedlemmer i DKFU er samstemte med hensyn til arbeidsform, innhold og gjennomføring. 

 

Arbeidsinstruks definerer ansvar i de ulike roller i DKFU.

Del på
Facebook
Linkedin