DKFU Årsmøte

Øverste myndighet i DKFU!

Årsmøte i DKFU er DKFUs øverste myndighet!

Årsmøtet i DKFU er organisasjonens øverste myndighet i henhold til DKFUs vedtekter. Med andre ord, årsmøtet i DKFU staker ut kursen for det påfølgende år, i tillegg til å gi tilsagn for styrets arbeid i det utgående år.

 

På årsmøtet, presenterer styret DKFUs årsberetning som gir en beskrivelse av hvordan organisasjonen har jobbet siden forrige årsmøte, og særlig om styret har fulgt opp årsmøtevedtak (jfr årsmøteprotokoll).

Del på
Facebook
Linkedin