DKFU Formål

Den røde tråden i alt vi gjør!

Formålsparagrafen i DKFU vedtekter gir et sammendrag av DKFU overordnede mål og innhold.

Formålsparagrafen

Det fremgår i DKFU vedtekter det følgende om formålet til DKFU:

§ 2. FORMÅL

2.1  DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon for Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Drammen kommune.

 

2.2  DKFU skal ivareta foreldrenes felles interesser og sikre alle skoleelever et best mulig skoletilbud gjennom å engasjere seg i saker av felles interesse for grunnskolene i kommunen.

 

2.3 DKFU skal:

  • arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjon og politiske beslutningsorgan i kommunen.

  • være en initiativtaker og pådriver i utviklingen av skoletilbudet i Drammen.

  • være et hørings- og rådgivende organ i skolesaker og andre saker av betydning for grunnskolene i kommunen.

  • bidra til økt foreldreengasjement.

  • drive informasjonsarbeid, og tilrettelegge for felles møteplasser for erfaringutveksling og foreldresamarbeid mellom FAUene.

  • bistå FAUene i opplæring av nye foreldrekontakter i FAU slik at de kan ivareta sine oppgaver best mulig.

  • bidra til og tilrettelegge for et godt samarbeid med andre ressurspersoner og organisasjoner i samfunnet. Disse kan være: andre KFUer, Foreldreutvalg for grunnskoleopplæringen (FUG), lokale bedrifter, idrettsforeninger, innvandrerorganisasjoner, tro- og livsynsorganisasjoner og lignende.

Alle ledd i DKFU har samme "oppdrag"

  • Å realisere organisasjons formål i henhold til vedtektene
  • Ser rød tråd mellom alt organisasjonen sier og gjør, og organisasjons formål.

 

Del på
Facebook
Linkedin