Styre- og taushetserklæring

DKFU er vårt ansvar bevisst!

Hvert år på DKFU Årsmøte, velges det nye styremedlemmer i DKFU. Alle styremedlemmer skal undertegne på DKFU styre- og taushetserklæring som en bekreftelse på at hver enkelt person er inneforstått på hvilken rolle man går inn i som styremedlem i DKFU. 

Styre- og taushetserklæring i DKFU

 

Alle styremedlemmer skal skrive under på det følgende erklæring:

I mitt arbeide som frivillige i styret i Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU), vil jeg kunne få opplysninger om personlige forhold eller interne saker som ikke må bli kjent for uvedkommende.

 

Jeg er kjent med at jeg går inn i tjenesten på følgende betingelser:

  • Jeg er klar over at dette arbeidet krever lojalitet og respekt for personvernet, og forplikter meg til ikke å gi videre, opplysninger jeg har fått kunnskap om gjennom min frivillige innsats i Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) som er underlagt taushetsplikt til utenforstående.
  • Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har sluttet med det frivillige arbeidet.
  • Jeg forplikter meg til ikke å opptre i strid med Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) vedtekter, arbeidsinstruks og styrevedtak.
Del på
Facebook
Linkedin