Bli Natteravn

Være med på laget om å skape et godt og trygt nærmiljø!

Hva er en natteravn?

 

En natteravn

 • er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft
 • bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet
 • vandrer ute i gatene på kvelds- og nattetid
 • bryr seg om barn og unge ved å være til stede for dem når de trenger det
 • observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt
 • er edru og rusfri, blid og vennlig
 • er inkluderende og politisk og religiøst nøytral

Som natteravn

 • kan du være med på å skape trygghet og trivsel i ditt lokalmiljø
 • kan du bidra til å skape gode, sosiale møteplasser mellom unge og eldre
 • får du innblikk i barn og unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger
 • blir du kjent med andre engasjerte voksne og ditt eget nærmiljø

For mer informasjon om natteravning

 

Kilde: www.natteravn.no 

 

Hvordan kan jeg bli natteravn?

FAU ved ungdomsskolene i Drammen kommune organiserer og/eller samarbeider med andre frivillige organisasjoner/idrettsforeninger om natteravn i den enkelte kommunedel. Ta kontakt med FAU for mer informasjon.

 

 

Del på
Facebook
Linkedin